Pracovní materiály

Pro zapojené učitele jsou připraveny čtyři oblasti podpůrných materiálů. Těmito oblastmi jsou: Náš podnik, Medailonky podnikavých lidí, Jednání s lidmi a Harry Potter badatel. Pracovní listy jsou rozlišené pro 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ. Medailonky podnikavých lidí představují příběhy podnikatelů a jiných aktivních lidí. Pracovní listy v oblasti Náš podnik jsou zaměřeny na rozpracování nápadů na vlastní projekt podnikání žáků. Pracovní listy v oblasti Jednání s lidmi představují konkrétní postupy a příklady situací, jak efektivně komunikovat s druhými lidmi a jak hledat řešení konfliktů ke spokojenosti obou stran. Pracovní listy v oblasti Harry Potter badatel jsou zaměřeny na osvojení kritického myšlení.

1. stupeň

Náš podnik

Učitelé
Žáci

Jednání s lidmi

Učitelé
Žáci

2. stupeň

Náš podnik

Učitelé
Žáci

Medailonky podnikavců

Žáci

Jednání s lidmi

Učitelé
Žáci

Harry Potter badatel

Učitelé
Žáci