Pracovní materiály

Pro zapojené učitele jsou připraveny čtyři oblasti podpůrných materiálů. Těmito oblastmi jsou: Náš podnik, Medailonky podnikavých lidí, Jednání s lidmi a Harry Potter badatel. Pracovní listy jsou rozlišené pro 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ. Medailonky podnikavých lidí představují příběhy podnikatelů a jiných aktivních lidí. Pracovní listy v oblasti Náš podnik jsou zaměřeny na rozpracování nápadů na vlastní projekt podnikání žáků. Pracovní listy v oblasti Jednání s lidmi představují konkrétní postupy a příklady situací, jak efektivně komunikovat s druhými lidmi a jak hledat řešení konfliktů ke spokojenosti obou stran. Pracovní listy v oblasti Harry Potter badatel jsou zaměřeny na osvojení kritického myšlení.

Po kliknutí na následující obrázky je možné vidět ukázky pracovních listů v pdf. Úplný přístup k materiálům mají po dobu trvání projektu pouze zapojené školy. Materiály jsou přístupné ze sekce 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ. Pro přístup je nutné se přihlásit přes účet Google.

Náš podnik

Medailonky podnikavců

Jednání s lidmi

Harry Potter badatel