Proběhlé webináře

Skills Builder –
Schopnost naslouchat

(Délka 43 minut)

Video se zaměřuje na představení první z 8 základních měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder. Naleznete zde inspiraci a aktivity pro rozvoj dovednosti přímo ve výuce. V rámci videa se seznámíte se základními rozšiřujícími materiály k metodice – průvodci a hodnotící tabulkou. Dozvíte se o struktuře a obsahu průvodců měkkých dovedností a hodnotící tabulky, která učitelům pomáhá při identifikaci úrovně žáků a hodnocení jejich pokroku.

Skills Builder –
Prezentační dovednosti

(Délka 36 minut)

Webinář se zaměřuje na představení jedné z 8 základních měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder. V rámci webináře se dozvíte, jak tuto dovednost rozdělit do menších celků, které můžete zapojit do výuky v rámci různých předmětů jak na 1. tak na 2. stupni ZŠ. Vyzkoušíte si 2 aktivity, které můžete použít přímo ve výuce.

Skills Builder – Schopnost řešit
problémy

(Délka 52 minut)
Záznam webináře se zaměřuje na představení třetí z 8 základních měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder. Dozvíte se v něm o zákulisí vzniku metodiky. Získáte inspiraci, jak zařadit tuto měkkou dovednost do on-line výuky pro žáky 2. stupně s využitím nástroje pro spolupráci Flinga. Naleznete zde i další inspiraci a aktivity pro rozvoj dovednosti přímo ve výuce, kterou si v rámci webináře vyzkoušeli její účastníci.

Skills Builder
– Kreativní myšlení

(Délka 45 minut)
Záznam webináře se zaměřuje na představení čtvrté z 8 základních měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder. Dozvíte se v něm o zákulisí vzniku metodiky, rozdělení dovedností do dílčích kroků, jak je žákům představit a rozvíjet u nich. Získáte inspiraci, jak zařadit tuto měkkou dovednost do on-line výuky pro žáky 1. stupně s využitím nástroje pro spolupráci Flinga. Je zde také představen základní nástroj pro sebehodnocení žáků.
Přehrát
Přehrát
Přehrát
Přehrát

Skills Builder –
Pozitivní nastavení

(Délka 42 minut)

Video se zaměřuje na představení páté z 8 základních měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder. Naleznete zde inspiraci a aktivity pro rozvoj dovednosti přímo ve výuce. V rámci videa je představeno šest základních principů pro úspěšné zavádění metodiky do výuky. Jsou zde také představeny nástroje pro sebehodnocení žáků (záznamník) a odměňování žáků (certifikáty).

Skills Builder –
Cílevědomost

 (Délka 45 minut)

Video se zaměřuje na představení šesté z 8 základních měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder. Naleznete zde inspiraci a aktivity pro rozvoj dovednosti přímo ve výuce zejména pro žáky 1. stupně. V rámci videa jsou představeny základní vizuální pomůcky na podporu rozvoje měkkých dovedností, jako jsou plakáty s logy a nástěnky.

Skills Builder –
Vůdčí schopnosti

(Délka 48 minut)

Záznam webináře se zaměřuje na představení sedmé z 8 základních měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder. Dozvíte se v něm o zákulisí vzniku metodiky, rozdělení dovedností do dílčích kroků, jak je žákům představit a rozvíjet u nich. Získáte inspiraci, jak zařadit tuto měkkou dovednost do on-line výuky pro žáky 1. i 2. stupně s využitím nástroje pro spolupráci Flinga. Je zde také představen britský web s volně dostupnými materiály k rozvoji měkkých dovedností.

Skills Builder –
Týmová práce

(Délka 48 minut)

Záznam webináře se zaměřuje na představení poslední z 8 základních měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder. Získáte zde inspiraci, jak zařadit týmovou práci do on-line výuky pro žáky 2. stupně s využitím nástroje pro spolupráci Flinga. Naleznete zde i další inspiraci a aktivity pro rozvoj dovednosti přímo ve výuce pro žáky 1. stupně.

Přehrát
Přehrát
Přehrát
Přehrát

Pokud máte k webinářům nějakou zpětnou vazbu, připomínky nebo nápady, můžete je s námi sdílet zde.