Rozvíjené dovednosti

Jedná se o dovednosti, které jsou důležité pro úspěch ve všech fázích života: odemykají vzdělávací potenciál dítěte ve škole, připravují studenty na aktivní myšlení a samostatné učení na vysokých školách a umožňují lidem získat vysněnou práci.

Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Schopnost řešit problémy
Kreativní myšlení
Pozitivní nastavení
Cílevědomost
Vůdčí schopnosti
Týmová práce

Český překlad Rámcového programu (níže) je umožněn díky partnerství Scholy Empiricy a Skills Builder and Enabling Enterprise Community Interest Company. Metodika rozvíjí výše zmíně dovednosti.

PDF KE STAŽENÍ

Níže si můžete vytisknout a ve třídě vyvěsit plakáty, které připomínají jednotlivé dovednosti, které Skills Builder rozvíjí tak, aby je měl každý na očích – jak učitelé, tak žáci.

PDF KE STAŽENÍ