Týdenní zahraniční stáž

V rámci projektu Učíme se podnikavosti pořádáme inspirativní stáže pro vedoucí Center kolegiální podpory. Stáže jsou realizovány v Londýně ve spolupráci s partnerskou organizací Enterprice Village. Partnerská organizace se zabývá podporou rozvoje podnikavosti žáků ve Velké Británii a nabízí přínosný pohled do praxe. Ve spolupráci se South Bank Engineering UTC (Vysoké učení technické) nám připravují pětidenní program v Londýně. Stáže probíhají jak na půdě univerzity, tak na vybraných základních školách, které se výuce podnikavosti věnují.

Pozitivní ohlasy učitelů z první stáže pro nás byly velkým potěšením. Co nás ale těší nejvíce je, že učitelé hned po stáži začali získané zkušenosti a inspiraci uvádět do praxe na svých školách a aktivně se tak vrhli do nových nápadů 🙂